Rumah Tidak Bertalang Air

Untuk rumah tidak bertalang air, gunakan tambahan parit dengan lubang biopori dan bak kontrol sebelum air masuk ke sumur resapan.

Tahap Pembuatan
Parit Resapan

1. Buat parit sepanjang curahan air hujan dari atap dengan lebar 20 - 30 cm dan kedalaman 10 - 15 cm dengan jumlah 10 lubang resapan biopori sepanjang parit (lihat cara pembuatan lubang resapan biopori). Apabila parit prndek sehingga jumlah lubang tidak terpenuhi maka dapat dihubungkan dengan sumur resapan yang mempunyai bak kontrol sebagai penyaring sedimen/kotoran.

2. Lubang resapan berpori tersebut ditutup dengan saringan sebelum ditimbun kerakal/koral

.

0 comments:

Sumur Resapan adalah sistem resapan buatan yang berfungsi sebagai penampung air hujan, dapat berupa sumur, parit atau alur taman resapan.

  © Blogger template 'Minimalist G' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP